Moresco erbjuder operativ ledning och projekt­stöd inom bygg- och infrastruktur­­området.

Vi har stor erfarenhet av att tillsammans med våra kunder driva projekt hela vägen från strategi fram till drift och förvaltning.

Vi hjälper er hela vägen

Upphandling

Samverkan / Partnering

Projektstyrning

Anläggnings-övervakning

Utbildning / Verksamhets-utveckling

Vi har flera nöjda och återkommande kunder åt vilka vi har planerat och genomfört projekt löpande över flera års tid

Fyrspåret Malmö-Lund

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår varvid kapaciteten ökar och trafiken blir mindre känslig för störningar. Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp.

Hallandsås­tunneln

Hallandsåstunneln består av två 8,7 km långa, parallella järnvägstunnlar genom Hallandsås vars syfte är att öka kapaciteten över Hallandsås från 4 tåg per timme till 24 och fördubbla möjlig godsvikt. Byggstart var 1992, med en omstart 2003. Trafikstart var den 13 december 2015.

Västlänken

Västlänken blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunnel under centrala Göteborg. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.