Fyrspåret Malmö-Lund

 • Tid: Byggnation 2017 – pågående
 • Byggherre: Trafikverket
 • Samverkansparter: Trafikverket – NCC/OHLA

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår varvid kapaciteten ökar och trafiken blir mindre känslig för störningar. Trafikverket genomför utbyggnaden tillsammans med entreprenör NCC/OHL, ett konsortium. Delar av sträckan mellan Lund och Arlöv byggs under marknivå för att minska bullerstörningar från trafiken, och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station byggs vid Klostergården i södra Lund.

Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid E6:ans trafikplats Alnarp.

Vårt uppdrag:

 • Samverkansledare
 • Projektledningsstöd

Utmaningar:

 • Befintlig järnväg med pågående trafik under hela byggnationen
 • Avstängning av E6:an
 • Mycket biltrafik genom och längs med arbetsområdet
 • Samverka med flera intressenter
 • Stor påverkan för närboende
 • Lång byggtid