Vi är Moresco

Alla konsulter från Moresco har många års erfarenhet från olika roller inom projektledning. Vi är alla generalister med en personlig spetskompetens inom ett eller flera specialområden. Vi arbetar snabbt, säkert och resultatinriktat.

Karin Strandberg, Styrelseordförande

Karin Strandberg, Styrelseordförande