Hallandsås­tunneln

  • Tid: 2013 – 2016
  • Beställare: Trafikverket
  • Projektkostnad: 10.8 miljarder SEK

Hallandsåstunneln består av två 8,7 km långa, parallella järnvägstunnlar genom Hallandsås vars syfte är att öka kapaciteten över Hallandsås från 4 tåg per timme till 24 och fördubbla möjlig godsvikt. Byggstart var 1992, med en omstart 2003. Trafikstart var den 13 december 2015.

 

Vårt uppdrag:

Driftsättning och anläggningsövervakning, inkluderande bl.a. planering och genomförande av:

  • MTO- Arbetssätt och tekniska gränssnitt ⇨ driftinstruktioner & åtgärdsplaner.
  • Utbildningskoncept ⇨ utbildningsprogram.
  • Provningsprogram ⇨ provning FAT-SAT.
  • Beredskap ⇨ insatsplan ⇨ beredskapsövningar

 

Utmaningar:

  • Samordning av övervakning på nationell nivå.
  • Flera aktörer.
  • Undermarksanläggning.