Hallandsås­tunneln

 • Tid: 2011 – 2016
 • Byggherre: Trafikverket
 • Projektkostnad: 10,8 miljarder SEK

Hallandsåstunneln består av två 8,7 km långa, parallella järnvägstunnlar genom Hallandsås vars syfte är att öka kapaciteten över Hallandsås från 4 tåg per timme till 24 och fördubbla möjlig godsvikt. Byggstart var 1992, med en omstart 2003. Trafikstart var den 13 december 2015. Installationer efter omtag genomfördes i tid och inom budget parallellt med slutförandet av tunneldrivning och därtill hörande bergarbeten. Projektets riskhanteringsprocess som implementerades i slutskedet tjänar som föredöme i anläggningsbranschen.

 

Vårt uppdrag:

 • Systematisk riskhantering
 • Kvalitetsledning
 • Upphandling och uppföljning av entreprenadkontrakt
 • Framtagande av driftinstruktioner och åtgärdsplaner
 • Implementering av utbildningsprogram
 • Framtagande av provningsprogram
 • Författande av insatsplan och beredskapsövningar

 

Utmaningar:

 • Omfattande förändring av organisation och entreprenadform
 • Samordning av nya installationsentreprenader gentemot befintlig entreprenör och beställarorganisation
 • Samordning av övervakning på nationell nivå
 • Flera aktörer
 • Undermarksanläggning