Vad är Moresco?

I vår roll drivs vi av att utveckla arbetsätt och funktioner inom projekt och organisationer och vi har även kompetens och erfarenhet av att initiera och driva förändringsarbete inom organisationer.

Upphandling

Vi stödjer kund med projektstrategier genom att definiera ramar och lämpliga processer vid upphandling av såväl mindre som multinationella miljardprojekt.

Samverkan / partnering

Vi stödjer projekt drivna i genomförandeformen samverkan/partnering i egenskap av samverkansledare/projektcoach.

Projektstyrning

Vi stödjer kunden i hela eller delar av projektprocessen genom att tillhandahålla kompetens inom operativa nyckelfunktioner.

Anlägg­nings­över­vakning

Vi erbjuder kompetens inom området styr och övervakning samt säkerhet i komplex undermarksprojekt.

Utbildning / verk­sam­hets­utveckling

Vi erbjuder projekt- och organisationsanpassade utbildningar som utvecklar såväl projekt- som linjeorganisationer inom bygg och infrastrukturområdet.