Västlänken

  • Tid: 2017 –
  • Beställare: Trafikverket
  • Projektkostnad: 20 miljarder SEK

Västlänken blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunnel under centrala Göteborg. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.

 

Vårt uppdrag:

Beställarstöd i projektet i samverkan med Trafikverkets operativa och förvaltande enheter m.a.p. anläggningsövervakning, tunnel, vilket bl.a. omfattar:

  • Koncept för styr- och övervakning
  • Beredskapsplanering
  • Operativ dokumentation
  • Specialister installationer

 

Utmaningar:

  • Samordning av övervakning på nationell nivå
  • Flera aktörer
  • Undermarksanläggning i stadsbebyggelse