Västlänken

 • Tid: 2017 – pågående
 • Byggherre: Trafikverket
 • Projektkostnad: 20 miljarder SEK

Västlänken blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunnel under centrala Göteborg. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Moresco bidrar med beställarstöd avseende anläggningsövervakning och tunnel. Detta görs i samverkan med Trafikverkets operativa och förvaltande enheter. 

 

Vårt uppdrag:

 • Driftsättningssamordning
 • Koncept för styr- och övervakning
 • Beredskapsplanering
 • Operativ dokumentation
 • Specialistkompetens installationer

 

Utmaningar:

 • Samordning av övervakning på nationell nivå
 • Flera aktörer
 • Undermarksanläggning i stadsbebyggelse