Västlänken

 • Tid: 2017 –
 • Beställare: Trafikverket
 • Projektkostnad: 20 miljarder SEK

Västlänken blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunnel under centrala Göteborg. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Moresco bidrar i projektet med beställarstöd i samverkan med Trafikverkets operativa och förvaltande enheter med avseende på anläggningsövervakning och tunnel.

 

Vårt uppdrag:

 • Driftsättningssamordning
 • Koncept för styr- och övervakning
 • Beredskapsplanering
 • Operativ dokumentation
 • Specialistkompetens installationer

   

  Utmaningar:

  • Samordning av övervakning på nationell nivå
  • Flera aktörer
  • Undermarksanläggning i stadsbebyggelse