Samverkan- / Partnering­utbild­ning Helsing­borgs stad

  • Tid: 2017
  • Beställare: Helsingborgs stad

För Helsingborgs stad har Moresco genomfört en tvådagarsutbildning i projektformen samverkan/partnering. Utbildningen bestod i en grundläggande del och en fördjupningsdel, anpassat till aktuella kommande projekt, i synnerhet parkeringsgaraget Landborgskopplingen.

Landborgskopplingen är en del i en helhet för att utveckla Helsingborgs centrum. Det är en passage som ska jämna ut Helsingborgs nivåskillnader och göra det enklare för gående och cyklister att ta sig fram. Den ska också göra det lättare för den som kör bil att enkelt och smidigt nå centrala Helsingborg.

 

Vårt uppdrag:

  • Genomförande av grundläggande utbildning i samverkan/partnering
  • Workshop avseende fördjupningsdel