Övertäckning Öresunds­verket Helsingborg

  • Tid: Byggnation 2017–2021
  • Beställare: NSVA
  • Projektkostnad:  400 – 500 miljoner SEK

Projektet avser ny- och ombyggnationer på NSVA:s befintliga reningsanläggning, Öresundsverket, i Helsingborg. Anläggningen byggdes över för att hindra oönskade lukter och gaser att spridas till intilliggande områden och därmed möjliggöra ett ändrat användande dessa områden, t ex till bostäder och kontor. Förutom överbyggnaden innefattade projektet även ett besökscentrum och en utvecklingsanläggning för nya separerade avloppsflöden från H+ området.

 

Vårt uppdrag:

  • Upphandlingsstöd.
  • Samverkansledare.
  • Kontraktsuppföljning.
  • Biträdande projektledare.

 

Utmaningar:

  • Kort byggtid.
  • Full drift under hela entreprenadtiden – skapa en säker arbetsmiljö.
  • Bland de första projekten i sitt slag.