Övertäckning Öresunds­verket Helsingborg

 • Tid: 2017 – 2021
 • Byggherre: NSVA
 • Samverkansparter: NSVA – NCC
 • Projektkostnad:  400 – 500 miljoner SEK

Projektet avser ny- och ombyggnationer på NSVA:s befintliga reningsanläggning, Öresundsverket, i Helsingborg. Anläggningen byggdes över för att hindra oönskade lukter och gaser att spridas till intilliggande områden och därmed möjliggöra ett ändrat användande av dessa områden, t ex till bostäder och kontor. Förutom överbyggnaden innefattade projektet även ett besökscentrum och en utvecklingsanläggning för nya separerade avloppsflöden från H+ området.

 

Vårt uppdrag:

 • Upphandlingsstöd
 • Samverkansledare
 • Kontraktsuppföljning
 • Projektstyrning

 

Utmaningar:

 • Kort byggtid
 • Full drift under hela entreprenadtiden – skapa en säker arbetsmiljö
 • Bland de första projekten i sitt slag