Överförings­ledning Ängelholm-Torekov

  • Tid: 2019–
  • Beställare: NSVA

Södra Båstad ska anslutas till Sydvattens vattenförsörjning för att säkra sin tillgång till vatten. Projektet utförs i etapper med totalt 3 mil ledningsdragningar i olika områden, ny reservoar och nya tryckstegringsstationer i Förslöv, Grevie Kyrkby och Torekov.

 

Vårt uppdrag:

  • Entreprenadstrategi
  • Projektstyrning
  • Kontraktsuppföljning

 

Utmaningar:

  • Arkeologiska utredningar
  • Långa ledningsdragningar
  • Tidskritiskt