Ostlänken, OLP3

  • Tid: Byggnation 2017 – pågående
  • Byggherre: Trafikverket
  • Projektkostnad: Ca 15 miljarder SEK

Ostlänken består av ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en sträcka på cirka 15 mil dimensionerad för 250 km/h.
Delprojektet OLP3 i sin tur består av 6 mil järnväg, ett stort antal broar,
ny infrastruktur runt Skavsta flygplats och Nyköpings resecentrum.

 

Vårt uppdrag:

  • Projektledning
  • Specialist järnväg och anläggning

 

Utmaningar:

  • Del av det största järnvägsprojektet i Sverige
  • 60 km ny höghastighetsjärnväg varav majoriteten i svårtillgänglig terräng
  • Komplicerade miljö-, natur-, kultur- och geofrågor
  • Arbeten runt Skavsta flygplats
  • Komplicerad infrastruktur väg/järnväg