Öresunds­verket CHP/CWS

  • Tid: 2004 – 2008
  • Byggherre: E.ON Värme Sverige AB
  • Projektkostnad: 2,2 miljarder SEK

En total upprustning och förnyelse av det över 50 år gamla Öresundsverket i Malmö.
Det nya Öresundsverket blev ett högeffektivt, miljövänligt, naturgaseldat kraftvärmeverk med produktion av el och värme. I projektet ingick bl.a. anläggande av ett kylvattensystem med en pump- och reningsanläggning samt en trycksatt kylvattenanläggning med luftningsanordningar och ventilkammare. Anläggningen levererades enligt tidplan och driftsatt med uppfyllda tekniska krav.

 

Våra roller:

  • Upphandlingskoordinator
  • Projektstyrning kylvattensystem

 

Utmaningar:

  • Upphandlingsstrategi för komplicerat kombinerad gas/värmekraftverk
  • Projektledning kylvattenanläggning i förorenad mark och säkerhetsklassat arbetsområde
  • Komplicerad ledningsdragning med påverkan av befintlig infrastruktur
  • Komplicerad hydraulisk design och vattenrening