Öresunds­verket CHP/CWS

 • Tid: 2004 – 2008
 • Beställare: E.ON Värme Sverige AB
 • Projektkostnad: 2.2 miljarder SEK

En total upprustning och förnyelse av det över 50 år gamla Öresundsverket i Malmö.
Det nya Öresundsverket blev ett högeffektivt, miljövänligt, naturgaseldat kraftvärmeverk med produktion av el och värme. I projektet ingick bl.a. anläggande av ett kylvattensystem med en pump- och reningsanläggning samt en trycksatt kylvattenanläggning med luftningsanordningar och ventilkammare.

 

Våra roller:

 • Upphandlingskoordinator
 • Projektledning kylvattensystem

 

Utmaningar:

 • Upphandlingsstrategi för komplicerad kombinerad gas/värmekraftverk.
 • Projektledning kylvattenanläggning i förorenad mark och säkerhetsklassat arbetsområde.
 • Komplicerad ledningsdragning med påverkan av befintlig infrastruktur.
 • Komplicerad hydraulisk design och vattenrening.

 

Resultat:

 • Leverans enligt tidplan.
 • Anläggning levererad och driftsatt med uppfyllda tekniska krav.