Operativ säkerhet City­tunneln & Hallandsås­tunneln

  • Tid: 2016 – pågående
  • Byggherre: Trafikverket

Järnvägstunnlar byggs för att vid trafikstart uppfylla gällande lagar, förordningar och föreskrifter vad avser säkerhet och därmed uppnå en viss säkerhetsnivå. Ambitionen är att trafiken i tunnlar ska vara lika säker som järnvägstrafik på markspår exklusive plankorsningar. Med utgångspunkt i detta och de specifika förutsättningar och begränsningar som föreligger utformas själva anläggningen och de tekniska systemen. Även organisation för hantering av säkerhet formas tillsammans med arbetssätt och därtill hörande rutiner och instruktioner. Järnvägstunnlar ska i drift hålla samma säkerhetsnivå som de har vid trafikstart.

 

Vårt uppdrag:

  • Ansvar för planering, ledning & samordning av arbetet med operativ säkerhet i tunnlarna
  • Löpande arbete med beredskapsfrågor
  • Ansvar för att planera, leda och genomföra scenariospel och fullskaleövning för tunnlarna
  • Ansvar för anläggningskännedom för blåljusorganisationerna
  • Ansvar för uppdatering av beredskapsplaner och insatsplaner
  • Deltagande i nationell samordning

 

Utmaningar:

  • Samordning mellan många olika aktörer
  • Undermarksanläggning