Nogersunds avloppsrenings­verk

  • Tid: Byggnation 2019–2021
  • Beställare: Sölvesborg Energi
  • Projektkostnad:  150 miljoner SEK

Nytt reningsverk i Sölvesborg med fyra gånger så hög kapacitet som det gamla – Nogersund gör det möjligt att avveckla äldre och mindre reningsverk utspridda i kommunen.

 

Vårt uppdrag:

  • Samverkansledning.

 

Utmaningar:

  • Byggnation under pågående full drift
  • Strikta regler gällande miljö på grund av reningsverkets läge
  • Industrier i omgivningen som levererar icke kontinuerliga flöden
  • Kommunens största byggprojekt i modern historia