Nogersunds avloppsrenings­verk

  • Tid: 2019 – 2021
  • Byggherre: Sölvesborg Energi
  • Samverkansparter: Sölvesborg Energi – Veolia
  • Projektkostnad:  150 miljoner SEK

Nytt reningsverk i Sölvesborg är taget i drift med fyra gånger så hög kapacitet som det gamla. Nogersunds avloppsreningsverk gör det möjligt att avveckla äldre och mindre reningsverk utspridda i kommunen. Det nya reningsverket möjliggör för Sölvesborgs kommun att växa och samtidigt bidra till uppfyllandet av de moderna miljömålen både nationellt och globalt. 

 

Vårt uppdrag:

  • Samverkansledning

 

Utmaningar:

  • Byggnation under pågående full drift
  • Strikta regler gällande miljö på grund av reningsverkets läge
  • Industrier i omgivningen som levererar icke kontinuerliga flöden
  • Kommunens största byggprojekt i modern historia