Malmöpendeln

  • Tid: 2017 – 2019
  • Byggherre: Trafikverket

Projektet bestod av nybyggnation av Station Rosengård samt upprustning av Persborg- och Östervärns station. Projektet är första steget till det mer omfattande stadsbyggnadsprojektet Amiralsstaden som syftar till att ”bygga bort” segregationen i staden. I december 2018 öppnade stationerna för trafik.

 

Vårt uppdrag:

  • Upphandlingsstöd
  • Projektstyrning

 

Utmaningar:

  • Kort byggtid
  • Politiskt bevakat projekt
  • Etappvis öppnande av station Rosengård