Malmöpendeln

  • Tid: 2017 – 2019
  • Beställare: Trafikverket

Projektet bestod av nybyggnation av Station Rosengård samt upprustning av Persborg- och Östervärns station. Projektet är förstasteget till det mer omfattande statsbyggnadsprojektet Amiralsstaden som syftar till att ”bygga bort” segregationen i staden. I december 2018 öppnade stationerna för trafik.

 

Vårt uppdrag:

  • Upphandlingsstöd
  • Projektledningsstöd
  • Byggledning

 

Utmaningar:

  • Extremt kort byggtid
  • Mycket stort politiskt intresse för projektet
  • Etappvis öppnande av station Rosengård