Kamera­utbyte, Citytunneln

  • Tid: 2017 – 2018
  • Beställare: Trafikverket

Citytunnelns kamerasystem för övervakning och intrångsdetektering från 2010 upplevdes föråldrat med speciallösningar bl.a. vad avser programvaror. Trafikverkets syfte med kamerautbytet var att etablera sina tekniska standardlösningar i Citytunneln för att få en effektivare verksamhet samt förbättrad funktion och säkerhet.

Vårt uppdrag:

  • Ledning av förstudiearbete
  • Leverans av projektspecifikation
  • Projektstyrning för genomförandeprojektet

Utmaningar:

  • Flera intressenter inom såväl Trafikverket som Malmö Stad
  • Utbyte av teknik under pågående drift