Kamera­utbyte, Citytunneln

  • Tid: 2017 – 2018
  • Beställare: Trafikverket

Citytunneln togs i drift 2010 och det då installerade kamerasystemet för övervakning och intrångsdetektering upplevs idag som ett föråldrat system med speciallösningar bl.a. vad avser programvaror. Trafikverket vill med kamerautbytet etablera sina tekniska standardlösningar i Citytunneln för att få en effektivare verksamhet samt förbättrad funktion och säkerhet.

 

Vårt uppdrag:

Att leda ett förstudiearbete med syfte att:

  • ta fram förutsättningar för projektet.
  • formulera projektinnehåll.
  • leverera en förstudierapport/projektspecifikation.
  • fungera som delprojektledare för genomförandeprojektet.

 

Utmaningar:

  • En stor mängd intressenter inom Trafikverkets förvaltning, Underhåll, CF IT, CF Ekonomi och Trafikledning, samt Malmö Stad och Malmö Larmcentral.
  • Utbyte av teknik under pågående drift.