Kajrenove­ring Ocean­piren, Helsingborg

 • Tid: 2016 – 2017
 • Beställare: Helsingborgs Stad
 • Projektkostnad: Ca 35 MSEK

Projektet omfattade renovering av ca 400 m befintliga kajer inför ändring av Oceanpirens användningsområde från handels- och varvshamnen till nytt havsnära kontors- och bostadsområde inom stadsutvecklingsprojektet H+

 

Vårt uppdrag:

 • Byggledning.
 • Bygguppföljning.
 • Tekniskt stöd.
 • Kontraktsadministration.

 

Utmaningar:

 • Marina arbeten med både dykeri och entreprenadfartyg.
 • Pågående intensiv färjetrafik.
 • Förändringar pga dolda befintliga konstruktioner.
 • Förändringar pga ändrat beslut från tillsynsmyndighet.

 

Resultat

Projektet drabbades av kraftig ökning av mängden ÄTA på grund av ändrade förutsättningar och hinder i mark men även på grund av misstag i projekteringen samt nya direktiv från tillståndsmyndighet. Trots detta landade entreprenadsumman inom beställarens budget. Projektet kunde ändå drivas i god anda där alla inblandade arbetade på ett professionellt