Kaj­renovering Ocean­piren, Helsingborg

  • Tid: 2016 – 2017
  • Byggherre: Helsingborgs Stad
  • Projektkostnad: 65 MSEK

Projektet omfattade två etapper där etapp 1 avsåg renovering av ca 400 m befintliga kajer. Behovet av renovering uppkom av ändring av Oceanpirens användningsområde från handels- och varvshamn till nytt havsnära kontors- och bostadsområde inom stadsutvecklingsprojektet H+. I etapp 2 utfördes en övertäckning av förorenade sediment i hamnbassängen.

 

Vårt uppdrag:

  • Byggledning
  • Kontraktsadministration

 

Utmaningar:

  • Marina arbeten med både dykeri och entreprenadfartyg
  • Pågående intensiv färjetrafik
  • Dolda befintliga konstruktioner och brister i underlag
  • Förändringar i utförande på grund av ändrat beslut från tillsynsmyndighet
  • Stor omfattning ÄTA-arbeten