Järnvägs­depå Hässleholm

  • Tid: Byggnation 2017-2019
  • Beställare: Regionfastigheter Skåne
  • Projektkostnad: Ca 1 500 MSEK (definieras delvis i Fas 1)

Region Skåne uppför en underhållsdepå, som kommer att bli Sveriges mest moderna tågverkstad. Underhållsdepån ska användas för förebyggande underhåll, reparationer, tillsyn, uppställning och städning av Öresundståg, elektrisk motorvagnar av modell X31K. Fordonsserien omfattar i dagsläget ca 110 fordonsindivider.

 

Vår roll:

  • Framtagande av upphandlingsstrategier.
  • Framtagande av kommersiella och administrativa delar av Förfrågningsunderlag.
  • Sammanhållande av anbudsutvärderingar.
  • Kontraktsadministration.

 

Utmaningar:

  • Tidspress.
  • Flertalet entreprenadgränssnitt.
  • Slimmad beställarorganisation.