Järnvägs­depå Hässleholm

 • Tid: 2017-2020
 • Byggherre: Regionfastigheter Skåne
 • Projektkostnad: Ca 1,5 miljarder SEK

Region Skåne har uppfört en underhållsdepå, som är en av Sveriges mest moderna tågverkstäder. Underhållsdepån används för förebyggande underhåll, reparationer, tillsyn, uppställning och städning av Öresundståg, elektriska motorvagnar av modell X31K. Fordonsserien omfattar i dagsläget ca 110 fordonsindivider.

 

Vårt uppdrag:

 • Framtagande av upphandlingsstrategier
 • Framtagande av kommersiella och administrativa delar av Förfrågningsunderlag
 • Sammanhållande av anbudsutvärderingar
 • Kontraktsadministration

 

Utmaningar:

 • Första projektet i sitt slag för Regionfastigheter som infrastruktursförvaltare
 • Kort projekttid
 • Flertalet entreprenadgränssnitt
 • Liten beställarorganisation