Hässleholm-Lund, Ny stambana

  • Tid: 2019 – pågående
  • Byggherre: Trafikverket
  • Samverkansparter: Trafikverket – SWECO

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg. Projektet är en delsträcka på en ny stambana för höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö. Den nya järnvägen ger snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. Avlastningen ger mer tid för förebyggande underhåll vilket leder till ett tåligare och mer robust järnvägssystem med bättre punktlighet samtidigt som antalet lokaltåg kan öka på Södra stambanan.

 

Vårt uppdrag:

  • Samverkansledning

 

Utmaningar:

  • Politiskt och medialt bevakat projekt
  • Många intressenter
  • Många aspekter att ta hänsyn till
  • Nya utmaningar och arbetsuppgifter för utredarna
  • Stor projektorganisation