ERTMS

  • Tid: 2013 – 
  • Beställare: Trafikverket
  • Projektkostnad: 30 miljarder SEK

ERTMS är ett EU-gemensamt signalsystem där Trafikverket ansvarar för införandet. ERTMS-projektet innebär en total modernisering av Sveriges järnvägs signalanläggning och kommer att underlätta trafiken mellan länderna. Införandet av ERTMS i den svenska järnvägsanläggningen kommer att ske löpande från 2021 till 2035.

 

Våra roller:

Deltagande i delprojekt Malmbana (Boden-Riksgränsen) och Delprojekt Södra Stambanan (Mjölby-Lund) som:

  • Projekteringsstöd
  • Upphandlingsstöd
  • Stöd Grupputveckling

 

Utmaningar:

  • Ett av Sveriges största och längst pågående infrastrukturprojekt
  • Full teknikutveckling under pågående projektering
  • Visst motstånd hos nyttjare
  • Leverantörsmarknad under uppbyggnad