ERTMS

  • Tid: 2013 – pågående
  • Byggherre: Trafikverket
  • Projektkostnad: 30 miljarder SEK

ERTMS är ett EU-gemensamt signalsystem där Trafikverket ansvarar för införandet. ERTMS-projektet innebär en total modernisering av Sveriges järnvägs signalanläggning och kommer att underlätta trafiken mellan länderna. Implementeringen av ERTMS i den svenska järnvägsanläggningen kommer att ske löpande från 2021 till 2035.

 

Vårt uppdrag

  • Projekteringsstöd
  • Kontinuerlig uppdatering av ERTMS projekteringshandbok
  • Kravställning och dokumentation

 

Utmaningar:

  • Ett av Sveriges största och längst pågående infrastrukturprojekt
  • Full teknikutveckling under pågående projektering
  • Visst motstånd hos nyttjare
  • Leverantörsmarknad under uppbyggnad