Bullerskydd Kontinental­banan

  • Tid: 2019 – 2021
  • Byggherre: Trafikverket

För att minska ljudnivån från järnvägen i centrala Malmö har man genomfört om- och nybyggnation av bullerskydd längs Kontinentalbanan. Sammanlagt har bullerskydd satts upp på en sträcka om 4.4km. Detta för att kunna ha fortsatt persontrafik på sträckningen.

 

Vårt uppdrag:

  • Projektstyrning
  • Byggledning

 

Utmaningar:

  • Återanvändning av befintlig grundläggning
  • Trafik på intilliggande spår