Bullerskydd Kontinental­banan

  • Tid: 2019 – 2021
  • Byggherre: Trafikverket

Om- och nybyggnad av bullerskydd längs Kontinentalbanan i centrala Malmö för att kunna ha fortsatt persontrafik på sträckningen.

 

Vårt uppdrag:

  • Projektstyrning
  • Byggledning

 

Utmaningar:

  • Återanvändning av befintlig grundläggning
  • Trafik på intilliggande spår