Vindkraft­park Kårehamn

  • Tid: 2012
  • Beställare: E.ON Vind Sverige AB
  • Projektkostnad: 1.2 miljarder SEK

I havet ca 5 km öster om Kårehamn på Öland byggdes en vindkraftpark bestående av 16 verk placerades i en båge. De har vardera en effekt på 3 MW och producerar hushållsel motsvarande förbrukningen för ungefär 30 000 hem.

 

Vårt uppdrag:

  • Kvalitetsledning

 

Utmaningar:

  • Upprätta och implementera ett ledningssystem som kunde tredjeparts-certifieras.
  • Upprätthålla fastställd kvalitet i samtliga delprojekt.
  • Säkerställa korrekt kvalitet hos entreprenörerna och underleverantörer, som kom från olika europeiska länder.

 

Resultat:

Tillsammans med beställaren certifierat Projekt Vindkraftpark Kårehamn enligt DNV:s standard.