Vindkraft­park Kårehamn

  • Tid: 2011 – 2013
  • Byggherre: E.ON Vind Sverige AB
  • Projektkostnad: 1,2 miljarder SEK

I havet ca 5 km öster om Kårehamn på Öland byggdes en vindkraftpark bestående av 16 verk placerade i en båge. De har vardera en effekt på 3 MW och producerar hushållsel motsvarande förbrukningen för ungefär 30 000 hem. Projektet blev certifierat enligt DNV:s standard och nominerat till ”Årets bygge 2014”.

 

Vårt uppdrag:

  • Kvalitetsledning
  • Projektstyrning delprojekt fundament

 

Utmaningar:

  • Upprätthålla fastställd kvalitet i samtliga delprojekt
  • Internationella entreprenörer och underleverantörer
  • Komplex armeringsdesign, fundamentsvikt 2 000 ton
  • Offshore operation, grävning och installation ned till 16 m djup