Stadför­nyelse i Helsingborg, H+

  • Tid: 2011
  • Byggherre: Helsingborgs Stad

Stadsförnyelseprojektet i Helsingborg, H+, där tanken var att södra centrala Helsingborg skulle planeras, utvecklas och förnyas fram till 2035. Av ekonomiska skäl har projektet förändrats och stadsförnyelsen görs idag i små etapper.

 

Vårt uppdrag:

  • Kvalitetsstöd till projektledningen

 

Utmaningar:

  • Samordna olika kulturer; stadsförvaltning, arkitekter, järnvägsexperter, byggentreprenörer m.fl. ur ett kvalitetsperspektiv
  • Stödja utvecklingen av ett verksamhetssystem, designat för att vara ett effektivt stöd för detta komplexa projekt