Skåne­diamanten

  • Tid: 2013 – 2017
  • Byggherre: Trafikverket
  • Samverkansparter: Trafikverket – SVEDAB
  • Projektkostnad: 900 miljoner SEK

Skånediamanten är samlingsnamn för sju olika projekt i Skåne vars huvudsyfte var att säkra kapaciteten på godsstråket genom Skåne. De ingående projekten var Ny entré Knutpunkten, Söderåsbanan, Kävlinge-Teckomatorp, Brobyte över Kävlingeån, Ombyggnad Åstorps bangård, Ny gång- och cykelväg i Kågeröd och Marieholmsbanan.

 

Vårt uppdrag:

  • Delprojektledare
  • Projektledningsstöd i projektgenomförande

 

Utmaningar:

  • Utspridd geografi
  • Hantering av många gränssnitt
  • Varierande entreprenadformer inom samma delprojekt
  • Många entreprenader under samma tidsperiod