Skåne­diamanten

  • Tid: 2013 – 2017
  • Beställare: Trafikverket
  • Projektkostnad: 900 miljoner SEK

Skånediamanten är samlingsnamn för sju olika projekt i Skåne vars huvudsyfte var att säkra kapaciteten på godsstråket genom Skåne. De ingående projekten var Ny entré Knutpunkten, Söderåsbanan, Kävlinge-Teckomatorp, Brobyte över Kävlingeån, Ombyggnad Åstorps bangård, Ny GC-väg i Kågeröd och Mariholmsbanan.

 

Vårt uppdrag:

  • Delprojektledare
  • Projektledningsstöd i projektgenomförande

 

Utmaningar:

  • Utspridd geografi.
  • Mängder av gränssnitt mot befintlighet.
  • Varierande entreprenadformer inom samma delprojekt.
  • Många entreprenader under samma tidsperiod.