Olskroken planskild­het

 • Tid: 2016 – pågående
 • Byggherre: Trafikverket
 • Samverkansparter: Trafikverket – PEAB, Infranord & WSP
 • Projektkostnad: 3-4 miljarder SEK

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det västsvenska järnvägssystemet. Vid denna knutpunkt skall tre banor norrifrån (Västra Stambanan, Norge/Vänerbanan och Bohus/Hamnbanan) kopplas mot tre banor söderut (Västkustbanan, Göteborgs Central och Västlänken). För att öka framkomligheten och driftsäkerheten för tågtrafiken till och från Göteborg är en ombyggnad till planskilda järnvägsspår nödvändig.

Olskroken är det första av Trafikverkets stora projekt som upphandlas som ECI (Early Contractor Involvement) vilket innebär utveckling av nya arbetssätt med nya roller och ansvarsområden för alla inblandade.

Vårt uppdrag:

 • Samverkansledning
 • Projektledning
 • Specialist Järnväg

Utmaningar:

 • Ett av de mest komplexa järnvägsprojekten i Sverige
 • Unikt samverkansprojekt
 • Svåra geotekniska förhållanden inom ett arbetsområde på ca 2 km i en av Sveriges mest trafikerade järnvägsanläggningar
 • Kritisk samordning mellan pågående trafik och projektverksamhet på spårområdet