Olskroken planskild­het

  • Tid: 2016 – 
  • Beställare: PEAB Anläggning
  • Projektkostnad: Ca 2-3 Miljarder (definieras i Fas1)

Institutionerna inom humaniora och teologi har samlats till ett starkt HT-centrum efter Kunskapsstråket. LUX består av anrika Zoologiska museet, med byggår 1917, och Zoofysiologen, från 1960-talet, vars sammanlaga lokalarea på 8 500 kvadratmeter har förnyats och knutits ihop av en glasad nybyggnation på 5 800 kvadratmeter. Fasader, materialval och färgskalor har bevarats för att påminna om de olika tidsepokerna.

 

Vårt uppdrag:

  • Projektledning.
  • Specialist Järnväg.

 

Utmaningar:

Ett av de mest komplexa järnvägsprojekten i Sverige:

  • 10 st nya broar (varav de längsta är ca 650 m långa).
  • 10 000 m spår och ca 40 växlar.
  • Extremt svåra geotekniska förhållanden inom ett arbetsområde som är ca 2 km långt i en av Sveriges mest trafikerade järnvägsanläggningar.

Olskroken är det första av Trafikverkets stora projekt som upphandlas som ECI (Early Contractor Involvement) vilket innebär utveckling av nya arbetssätt med nya roller och ansvarsområden för alla inblandade.