Ny reservoar­volym Helsingborg

 • Tid: 2017 – 2021
 • Byggherre: NSVA
 • Samverkansparter: NSVA – NCC

För att förstärka systemet för vattendistribution med ny reservoarsvolym har NSVA uppfört en ny hög- och lågvattenreservoar strategiskt beläget i Helsingborg. Detta är en del av ett större program för att trygga den framtida vattenförsörjningen och möjliggöra fortsatt expansion i Nordvästra Skåne. Vattentornet har en utformning som är optimal ur hydraulisk och vattenkvalitetssynpunkt samt fungerar väl i drift med hög säkerhet och låga driftskostnader.

 

Vårt uppdrag:

 • Upphandlingsstöd
 • Projektstyrning
 • Samverkansledare
 • Produktions- och kalkylstöd

 

Utmaningar:

 • Nytt landmärke för Helsingborg stad
 • Skapa en samverkansmodell med driv för alla parter
 • Byggnation 40 m upp i luften – skapa en säker arbetsmiljö och effektiva produktionsmetoder
 • Säkerställa dricksvattenkvalitén
 • Spektakulär betongkonstruktion