Ny reservoar­volym Helsingborg

 • Tid: 2017 – 2019
 • Beställare: NSVA

NSVA avser att förstärka systemet för vattendistribution med ny reservoarsvolym, som är en del av ett större program för att trygga den framtida vattenförsörjningen och möjliggöra fortsatt expansion i Nordvästra Skåne. Vattentornet ska ha en utformning som är optimal ur hydraulisk och vattenkvalitetssynpunkt samt fungera väl i drift med hög säkerhet och låga driftskostnader.

 

Vårt uppdrag:

 • Upphandlingsstöd.
 • Biträdande Projektledare,
 • Samverkansledare,
 • Produktions- och kalkylstöd.

 

Utmaningar:

 • Nytt landmärke för Helsingborg stad.
 • Skapa en samverkansmodell med driv för alla parter.
 • Byggnation 40 m upp i luften – skapa en säker arbetsmiljö och effektiva produktionsmetoder.
 • Säkerställa dricksvattenkvalitén.
 • Spektakulär betongkonstruktion.