Nolhaga avloppsrenings­verk

  • Tid: 2020 – pågående
  • Byggherre: Alingsås kommun
  • Samverkansparter: Alingsås kommun – PEAB

Nolhaga avloppsreningsverk är ett mångårigt verk där vissa delar är uttjänta. Projektet avser en långsiktig total upprustning av Alingsås avloppsreningsverk. Målsättningen är att reningsverket ska klara framtida behov för kommuninvånarna samt de moderna miljö- och arbetsmiljökraven. Avloppsreningsverket är förlagt i Nolhagaparken, ett rekreationsområde i Alingsås.

 

Vårt uppdrag:

  • Samverkansledning

 

Utmaningar:

  • Byggnation under pågående full drift
  • Strikta regler gällande miljö på grund av reningsverkets läge
  • Kommunens största byggprojekt i modern historia