Nolhaga avloppsrenings­verk

  • Tid: 2020-pågående
  • Byggherre: Alingsås kommun
  • Samverkansparter: Alingsås kommun – PEAB

Långsiktig total upprustning av Alingsås avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket är förlagt i Nolhagaparken, ett rekreationsområde i Alingsås.

 

Vårt uppdrag:

  • Samverkansledning

 

Utmaningar:

  • Byggnation under pågående full drift
  • Strikta regler gällande miljö på grund av reningsverkets läge
  • Kommunens största byggprojekt i modern historia