Malmö Bangårds­ombyggnad

  • Tid: 2008 – 2012
  • Beställare: Trafikverket
  • Projektkostnad: 1.2 miljarder SEK

Bangården på Malmö Central anpassades i samband med Citytunnelns tillkomst. I arbetet ingick bl.a. byggnation av 66 nya växlar, läggning av 12 km nytt spår samt uppsättning av 300 nya kontaktledningsstolpar.

 

Vårt uppdrag:

  • Delprojektledare

 

Utmaningar:

  • Järnvägstekniskt ett av de mest komplicerade projekten i södra Sverige.
    Ca 50 000 passagerare per dygn under hela byggtiden.
  • Helt oprövat signalsystem.
  • Samordning med Citytunneln.

 

Resultat:

Vinnare av ”FIA:s Kvalitetspris 2011”