Malmö Bangårds­ombyggnad

  • Tid: 2008 – 2012
  • Byggherre: Trafikverket
  • Projektkostnad: 1,2 miljarder SEK

Malmö Centrals bangård driftanpassades genom byggnation av 66 nya växlar, läggning av 12 km nya spår samt uppsättning av 300 nya kontaktledningsstolpar. Dessa arbeten behövde göras för att anpassa bangården till den nytillkomna Citytunneln. Projektet har möjliggjort smidigare pendling för de som reser till och från Malmö. Ombyggnaden vann FIA:s Kvalitetspris 2011.

 

Vårt uppdrag:

  • Projektstyrning

 

Utmaningar:

  • Järnvägstekniskt ett av de mest komplicerade projekten i södra Sverige
  • Cirka 50 000 passagerare per dygn under hela byggtiden
  • Implementering av tidigare oprövat signalsystem
  • Samordning med projekt Citytunneln