LUX, Lunds universitets humanist- och teolog­centrum

  • Tid: 2011 – 2012
  • Byggherre: Akademiska Hus
  • Projektkostnad: Cirka 800 MSEK

Institutionerna inom humaniora och teologi har samlats till ett starkt HT-centrum efter Kunskapsstråket. LUX består av anrika Zoologiska museet, med byggår 1917, och Zoofysiologen, från 1960-talet. Dessa byggnader med en lokalarea på 8 500 kvadratmeter har förnyats och knutits ihop av en glasad nybyggnation på 5 800 kvadratmeter. Fasader, materialval och färgskalor har bevarats för att påminna om de olika tidsepokerna.

 

Vårt uppdrag:

  • Tekniskt expertstöd
  • Bygguppföljning
  • Kontraktsadministration

 

Utmaningar:

  • Komplicerat kontraktsupplägg med flera entreprenaduppdelningar
  • Kort byggtid i många etapper
  • Avancerat energisystem
  • Miljöbyggnadscertifering