LUX, Lunds universitets humanist- och teolog­centrum

  • Tid: 2011 – 2012
  • Beställare: Akademiska Hus
  • Projektkostnad: Ca 800 MSEK

Institutionerna inom humaniora och teologi har samlats till ett starkt HT-centrum efter Kunskapsstråket. LUX består av anrika Zoologiska museet, med byggår 1917, och Zoofysiologen, från 1960-talet, vars sammanlaga lokalarea på 8 500 kvadratmeter har förnyats och knutits ihop av en glasad nybyggnation på 5 800 kvadratmeter. Fasader, materialval och färgskalor har bevarats för att påminna om de olika tidsepokerna.

 

Vårt uppdrag:

  • Tekniskt expertstöd.
  • Bygguppföljning.
  • Kontraktsadministration

 

Utmaningar:

  • Komplicerat kontraktsupplägg med flera entreprenaduppdelningar.
  • Kort byggtid i många etapper.
  • Avancerat energisystem.
  • Miljöbyggnadscertifering.