Exploaterings­strategi Höllviken

  • Tid: 2020
  • Byggherre: Vellinge kommun

Stöttning av Vellinge kommun gemensamt med Söllscher Lantmäterikonsult i framtagande av ny fördjupad översiktsplan över östra Höllviken. Uppdraget handlade i huvudsak om massbalansering, infrastruktur och kostnadskalkyler. Moresco bidrog även kring frågor om tillstånd, hantering av mark, byggrätter samt strategi för kommunens markförvärv.

 

Vårt uppdrag:

  • Specialist anläggning

 

Utmaningar:

  • Omfattande area
  • Delvis komplicerad infrastruktur
  • Många intressenter
  • Politiskt bevakad fråga