Ombyggnad Centrala Reningsverket Kristianstad

  • Tid: Byggnation 2020-2024
  • Beställare: Kristianstads kommun
  • Projektkostnad: 684 miljoner SEK

I takt med att Kristianstad växer behöver de utöka kapaciteten och samtidigt minska utsläppshalterna i sin avloppshantering. På det befintliga reningsverket byggs det nu en ny samlad reningsanläggning som ska komplettera befintliga processteg så att Kristianstads behov blir tillgodosedda förbi år 2050.

 

Vårt uppdrag:

  • Projektstyrning

 

Utmaningar:

  • Pågående drift i befintligt reningsverk under hela entreprenadtiden.
  • Byggnation på dåliga markförhållanden nära Sveriges lägsta punkt.
  • Implementering av ny processteknik i beställarens driftorganisation.