Citybanan

  • Tid: 2015 – pågående
  • Byggherre: Trafikverket
  • Projektkostnad: 16,8 miljarder SEK

Citybanan är en 6 kilometer lång järnvägstunnel för pendeltåg under centrala Stockholm, med två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan. I projektet ingår även en 1,4 km lång järnvägsbro i Årsta.

 

Vårt uppdrag:

Driftsättning och anläggningsövervakning, inkluderande bl.a.:

  • Koncept för styr- och övervakning
  • Beredskapsplanering
  • Operativ dokumentation
  • Specialister installationer

 

Utmaningar:

  • Samordning av övervakning på nationell nivå
  • Flera aktörer
  • Undermarksanläggning i stadsbebyggelse