Citybanan

 • Tid: 2015 – pågående
 • Byggherre: Trafikverket
 • Projektkostnad: 16,8 miljarder SEK

Citybanan är en 6 kilometer lång järnvägstunnel för pendeltåg under centrala Stockholm, med två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan. Förbindelsen har dubbla spår och är avsedd att separera pendeltågen från övrig tågtrafik som går genom centrala Stockholm. I projektet ingår även en 1,4 km lång järnvägsbro i Årsta.

 

Vårt uppdrag:

 • Driftsättning och anläggningsövervakning, inkluderande bl.a:
  • Koncept för styr- och övervakning
  • Beredskapsplanering
  • Operativ dokumentation
  • Specialister installationer

 

Utmaningar:

 • Samordning av övervakning på nationell nivå
 • Flera aktörer
 • Undermarksanläggning i stadsbebyggelse