Bussdepåer Malmö-Lund

  • Tid: 2020 – pågående
  • Byggherre: Regionfastigheter Skåne

Regionfastigheter Skåne planerar tillsammans med Skånetrafiken för tre bussdepåer i Malmö-Lund-regionen. På depåerna ska både lokal- och regionbussar servas, underhållas, repareras och tvättas. Depåerna ska även fungera som uppställningsplatser med laddningsinfrastruktur. Det förbereds för att samtliga bussar i regionen ska vara eldrivna, vilket ställer krav på kraftmatning till uppställningsplatserna.
Depåerna är planerade att förläggas i Lockarp, Östra hamnen i Malmö samt Gastelyckan i Lund.

 

Vårt uppdrag:

  • Projekteringsledning

 

Utmaningar:

  • Första projektet i sitt slag för Skånetrafiken/Regionfastigheter som förvaltare för depåer
  • Avsaknad av detaljplan Lockarp
  • Komplicerade markköp
  • Begränsad projektbudget