Ängelholm-Maria, dubbelspårs­utbyggnad

 • Tid: Byggnation 2020–pågående
 • Byggherre: Trafikverket
 • Samverkansparter: Trafikverket – Skanska

Västkustbanan mellan Malmö̈ och Göteborg är hårt belastad. Utbyggnaden av Västkustbanan är en del i utvecklingen av Sveriges järnväg och har skett successivt sedan 80-talet på uppdrag av regeringen. Nu återstår det endast tre enkelspåriga sträckor.

Trafikverket bygger tillsammans med Skanska ut den 24 km långa sträckan mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg till dubbelspår för att öka kapaciteten ytterligare. Utbyggnaden innebär nya växlar, ny kontaktledning, nytt signalsystem, 22 nya broar, att plankorsningar slopas och högsta tillåtna hastighet blir 250 km/h samt ombyggnation av stationerna och bullerskyddsåtgärder.

 

Vårt uppdrag:

 • Samverkansledning

 

Utmaningar:

 • Befintlig järnväg med pågående trafik genom hela byggnationen
 • Samordning med kommunernas utbyggnadsplaner
 • Många broar som byggs samtidigt
 • Mycket biltrafik genom och längs med arbetsområdet
 • Samverkan med flera externa intressenter
 • Stor påverkan för närboende
 • Lång byggtid