Ängelholm-Maria, dubbelspårs­utbyggnad

  • Tid: Byggnation 2020–2023
  • Beställare: Trafikverket & Skanska

Västkustbanan mellan Malmö̈ och Göteborg är hårt belastad. Utbyggnaden av Västkustbanan är en del i utvecklingen av Sveriges järnväg och har skett successivt sedan 80-talet på uppdrag av regeringen. Nu återstår det endast tre enkelspåriga sträckor.

Trafikverket bygger tillsammans med Skanska ut den 24 km långa sträckan mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg till dubbelspår för att öka kapaciteten ytterligare. Utbyggnaden innebär nya växlar, ny kontaktledning, nytt signalsystem, 22 nya broar, att plankorsningar slopas, ombyggnation av stationerna, att högsta tillåtna hastighet blir 250 km/h och bullerskyddsåtgärder.

 

Vårt uppdrag:

  • Samverkansledning

 

Utmaningar:

  • Befintlig järnväg med pågående trafik genom hela byggnationen
  • Samordning med kommunernas utbyggnadsplaner
  • Många broar som byggs samtidigt
  • Mycket biltrafik genom och längs med arbetsområdet
  • Samverkan med flera externa intressenter
  • Stor påverkan för närboende
  • Lång byggtid