Vindkraft­park Kårehamn

 • Tid: 2011 – 2013
 • Beställare: E.ON Vind Sverige AB
 • Projektkostnad: 1.2 miljarder SEK

I havet ca 5 km öster om Kårehamn på Öland byggdes en vindkraftpark bestående av 16 verk placerades i en båge. De har vardera en effekt på 3 MW och producerar hushållsel motsvarande förbrukningen för ungefär 30 000 hem.

 

Vårt uppdrag:

 • Delprojektledare Fundament.

 

Utmaningar:

 • Projektledning ”design-build”- kontrakt 16 Betongfundament
  Upphandling, design, utförande och överlämnande.
 • Fidic Yellow-book.
 • Internationell entreprenör,
 • Komplex armeringsdesign, fundamentsvikt 2000 ton.
 • Offshore operation, grävning och installation ned till 16 m djup.

 

Resultat:

 • 16 installerade fundament i tid innan påföljande turbininstallation.
 • Nominerat till ”Årets bygge 2014”.