Övningar i Citytunneln

  • Tid: 2016-2018
  • Beställare: Trafikverket

Inför öppnandet av Citytunneln i december 2010 genomfördes tre fullskaleövningar, där alla aktörer som interagerar vid en större händelse deltog. Något liknande, där anläggningen har varit totalavstängd för övning, har sedan dess inte genomförts. Därför genomfördes en ny fullskaleövning under hösten 2017.

 

Vårt uppdrag:

  • Ansvar för att planera, leda och genomföra scenariospel och fullskaleövning för Citytunneln.
  • Ansvar för anläggningskännedom för blåljusorganisationerna.
  • Uppdatering av operativa dokument så som t.ex. beredskapsplaner och insatsplaner.

 

Utmaningar:

  • Samordning mellan många olika aktörer.
  • Många övande och markörer.