Överbyggnad Öresunds­verket Helsingborg

  • Tid: Byggnation 2017-2019
  • Beställare: NSVA
  • Projektkostnad: Ca 200 – 250 miljoner SEK (definieras i fas 1)

Projektet avser ny- och ombyggnationer på NSVA:s befintliga reningsanläggning, Öresundsverket, i Helsingborg. Anläggningen ska överbyggas för att hindra oönskade lukter och gaser att spridas till intilliggande områden och därmed möjliggöra ett ändrat användande dessa områden, t.ex. till bostäder och kontor. Förutom överbyggnaden innefattar projektet ett besökscentrum och en utvecklingsanläggning för nya separerade avloppsflöden från H+ området.

 

Vårt uppdrag:

  • Upphandlingsstöd.
  • Samverkansledare.
  • Kontraktsuppföljning.
  • Biträdande projektledare.

 

Utmaningar:

  • Kort byggtid.
  • Full drift under hela entreprenadtiden – skapa en säker arbetsmiljö.
  • Bland de första projekten i sitt slag.