Ostlänken

  • Tid: Byggnation 2017 – 
  • Beställare: Trafikverket
  • Projektkostnad: Ca 5.5 miljarder SEK

Ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en sträcka på cirka 15 mil. Stationer för av- och påstigning planeras på fem platser: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping. Den största är av dessa, Norrköping, har åtta spår och fyra plattformar.

 

Vårt uppdrag:

  • Projektledning
  • Specialist Järnväg

 

Utmaningar:

Det största järnvägsprojektet i Sverige:

  • 150 km ny höghastighetsjärnväg dimensionerad för 320 km/h
  • 200 st nya broar (totalt ca 10 km på bro)
  • ett 30-tal tunnlar varav den längsta är över 8 km (totalt ca 25 km i tunnel)
  • 5 stationer nya eller omfattande ombyggnad, Den största är av dessa, Norrköping, har åtta spår och fyra plattformar.

Den första höghastighetsjärnvägen i Sverige medför nya frågeställningar, ny teknik och nya lösningar.