Nolhaga avloppsrenings­verk

  • Tid: 2020 – 2030
  • Beställare: Alingsås kommun

Långsiktig total upprustning av Alingsås avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket är förlagt i Nolhagaparken, ett rekreationsområde i Alingsås.

 

Vårt uppdrag:

  • Samverkansledning

 

Utmaningar:

  • Byggnation under pågående full drift
  • Strikta regler gällande miljö på grund av reningsverkets läge
  • Kommunens största byggprojekt i modern historia